Lãnh đạo công đoàn công thương đến thăm và làm việc tại công ty.
adminHabeco89
At 9:57 am, 22 December, 2018