Ngày hội gia đình 2023
adminHabeco89
At 5:09 chiều, 16 Tháng Ba, 2023

Ngày 11/3/2023, để thắt chặt tình đoàn kết giữa CVCNV Công ty và gia đình. Côngg ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 Tổ chức hoạt động Ngày hội gia đình với nhiều hoạt động ý nghĩa.