Tin nổi bật
06/11/2019
Tin tức và sự kiện từ bia 89 Hưng Yên
Tin nổi bật
12/22/2018
Lãnh đạo công đoàn công thương về thăm và làm việc tại công ty
Tin tức - Sự kiện
10/10/2022
Công bố chất lượng bia hơi 89

cbcl bia hoi89

13/04/2021
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

13/04/2021
Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 CỘNG HÒA […]

11/06/2019
Tin tức và sự kiện từ bia 89 Hưng Yên